Meny

5 – PLAST

Plast er et nyttig produkt, men fører til store problemer når det havner på avveie. Plastproblemet er et av mange eksempler på hvordan gammeldags bruk-og-kast-tenkning ødelegger livsgrunnlaget. Plastøkonomien har vært basert på at plast skal bli kastet, og at miljøkostnader ikke skal betales. Resultatet er ekstrem sløsing med ressurser og enorm forsøpling, som gjør omfattende skade på natur og dyreliv – til lands og til havs. 

Gode løsninger på plastutfordringene er viktig for naturen, men også for å sparke i gang den sirkulære økonomien. Norsk sjømatnæring og reiseliv har sterk interesse av at Norge går foran i å løse plastproblemet. Det finnes allerede mange gode alternativer til plast i en rekke produkter, og flere er under utvikling. De Grønne vil fremme disse alternativene og støtte utvikling og innføring av nye, bærekraftige løsninger. Vi vil også stille langt strengere krav til gjenvinning overfor produsenter og forhandlere av plast, og gå i spissen for en nasjonal og global dugnad for å redusere produksjon og bruk av plast, øke gjenvinningsgraden og rydde opp plasten som har havnet i naturen.  

De Grønne vil:

 1. Utrede og innføre et avgiftssystem på plast som gjør resirkulert plast konkurransedyktig i forhold til ny fossil plast, reduserer bruk av unødvendig plast og kan finansiere et avfalls- og resirkuleringssystem som gir null plastavfall og høy gjenvinningsgrad.
 2. Videreutvikle en nasjonal plan for full opprydding av plastsøppel i norsk natur innen 2030, basert på Rydd Norge-programmet.
 3. Halvere bruk av kortlivet plast (“engangsplast”) innen 2027, og fremme miljøvennlige alternativer.
 4. Sette som mål at halvparten av plastprodukter i Norge skal være laget av gjenvunnet plast innen 2030.
 5. Øke gjenvinningsgraden av plastemballasje til 70 prosent innen 2025 og legge til rette for mest mulig kortreist gjenvinning.
 6. At Norge forsterker innsatsen for en forpliktende global avtale som regulerer produksjon, bruk og gjenvinning av plast, og som stanser plastforsøpling og spredning av mikroplast både i havene og på land.
 7. Iverksette et ambisiøst samarbeid mellom offentlig og privat sektor for å videreutvikle system for plastinnsamling, teknologi for resirkulering og marked for bruk av resirkulert plast.
 1. Utvikle dagens produsentansvarsordninger for å pålegge produsenter, forhandlere og brukere av plast fullt produkteierskap. Dette innebærer ansvar for opprydding, gjenvinning og resirkulering av egne produkter.
 2. Fase ut bruk av jordbruksplast (rundballeplast, solfangerduk og lignende) som ikke kan komposteres fullt ut under norske forhold uten å etterlate miljøskadelige stoffer.
 3. Stanse spøkelsesfiske med ikke-nedbrytbart plastredskap ved å pålegge norsk fiskerinæring og alle som fisker i norske farvann innen 2023 å merke alle redskap så de kan finnes og spores tilbake til eier, og pålegge eier økonomisk ansvar for opprydding og miljøskade.
 4. Styrke Fiskeridirektoratets program for opprydding av spøkelsesredskap i norske farvann.
 5. Redusere spredning og bruk av mikroplast fra kilder som bildekk, landbruk, tekstiler, maling, hudpleieprodukter og vaskemidler, samt fase ut gummigranulat på kunstgressbaner i samarbeid med næringslivet og idretten.
 6. Endre retningslinjene for godkjenning av lekeplasser slik at fallunderlag av plast fases ut.
 7. Forby plastprodukter med helse- og miljøskadelige tilsetningsstoffer, som hormonhermere, flammehemmere og lignende.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • 02.12.2020
  Et tiltak som bør med er forbud mot utendørs lagring av plastballer etter 1. oktober
 • 02.12.2020
  Veldig viktig å se på de totale belastningene, slik at vi ikke kommer i en situasjon der vinninga går opp i spinninga. Er det like lurt å satse på resirkulering i form av forbrenning og varmeutnyttelse?
 • 07.01.2021
  pkt 3, 4 og 5 er ganske overlappende og burde/kunne med fordel vært skrevet sammen til ett punkt
 • 09.01.2021
  Er vi sikre på at dette egentlig er et "klima/miljø-positivt" forslag? Dersom dyr på norske gårdsbruk skal spise norskprodusert mat i vintermånedene, må denne maten oppbevares på en måte. Alternativet er mye større utbygging av siloer/låver/andre bygg for å oppbevare dette fôret, noe som kan resultere i nedbygging av enten matjord eller urørt natur/myrer. Er godt mulig det finnes gode plastfrie alternativer som gjør at fôret likevel kan lagres utendørs, men å pålegge lagring av alt fôr innendørs høres ikke umiddelbart ut som en god idé. Det samme går for plast brukt i den hensikt å faktisk få produsert grønnsaker i Norge. Her må vi være sikre på at det finnes gode alternativer før et forbud innføres
 • 19.01.2021
  Det bør legges inn ett tilsvarende kapittel for tekstiler hvor sløsing og i alle ledd er enorm, i tillegg til forurensningen fra produksjon. Krav til merking, gjenbruk, brukt, reparasjon o.l.