|

Åpen innspillsrunde 2019

1 Leave a comment on paragraph 1 0 Takk for at du vil være med å gjøre De Grønnes politikk enda bedre!

2 Leave a comment on paragraph 2 0 På denne siden kan du kommentere på dagens arbeidsprogram (for perioden 2017 – 2021), for å si din mening om hva programkomiteen bør forandre eller beholde i det neste arbeidsprogrammet som skal vedtas på landsmøtet i 2021.

3 Leave a comment on paragraph 3 0 Du kan også diskutere forslag med andre som har kommentert.

4 Leave a comment on paragraph 4 0 Til venstre finner du innholdsfortegnelsen i dagens program, og kan navigere mellom ulike kapitler. I midten finner du programteksten du kan kommentere på. Du kommenterer ved å klikke på avsnittet du vil gi innspill på. Til høyre finner du kommentarer og diskusjoner.

5 Leave a comment on paragraph 5 0 Du kan også sende innspill til program@mdg.no. Hit kan du dessuten rette spørsmål om denne siden, eller om programprosessen forøvrig.

6 Leave a comment on paragraph 6 0 Ved å kommentere samtykker du til at programkomiteens medlemmer og enkelte ansatte på partikontoret samler inn og lagrer navn, e-postadresse og eventuelle andre opplysninger du velger å kommentere. Informasjonen kan bli brukt for å kontakte deg i sammenheng med dine kommentarer. Andre som besøker dette nettstedet kan se navnet ditt og hva du har kommentert. Det du skriver er å regne som offentlig. Alle kommentarene og tilhørende data vil bli slettet etter at nytt arbeidsprogram har blitt vedtatt på landsmøte 2021. Hvis du ønsker å trekke tilbake en kommentar kan du sende en henvendelse til program@mdg.no.

7 Leave a comment on paragraph 7 1 Igjen: Takk for hjelpen!

8 Leave a comment on paragraph 8 0 Hilsen oss i programkomiteen.

Side 1

Source: https://databank.mdg.no/program/?replytopara=5