Meny

41 – BARNEHAGE

Gode barnehager er blant de viktigste arenaene for sosialisering, integrering og inkludering. De ansatte i barnehagene er svært viktige voksenpersoner i starten av barnas liv. De Grønne vil legge til rette for at de ansatte har god og riktig kompetanse og at det er nok ansatte til at barn og foreldre opplever barnehagen som et trygt sted der alle blir sett og fulgt opp. De Grønne har tillit til fagfolk, og vil legge til rette for at de ansatte i større grad får bruke sin fagkunnskap og kjennskap til hvert enkelt barn til å legge opp arbeidet, i stedet for standardiserte opplegg. Naturen skal kunne brukes til lek og utforsking så langt det er mulig. Utearealene skal utformes slik at de er tilrettelagt for alle barn, uansett funksjonsevne.

Private barnehager er et viktig supplement til de offentlige barnehagene. De Grønne vil gjennom krav og tilsyn sikre at den offentlige støtten går til tjenestene og kommer brukerne til gode, fremfor å gå til kommersiell profitt. Slik styrker vi barnehagen som et trygt og utviklende hverdagstilbud for barna med gode arbeidsvilkår for de ansatte.

De Grønne vil:

 1. Sørge for nok barnehageplasser i nærmiljøet til dem som ønsker det, med flere opptak etter at barnet har fylt ett år.
 2. Arbeide for en større bredde i kulturell og språklig bakgrunn blant de ansatte.
 3. Styrke rekrutteringen av menn til barnehagen med mål om 25 prosent flere mannlige barnehagelærere innen 2030.
 4. Gi barnehagepersonalet mer tid til individuell oppfølging av barna ved å redusere krav til unødvendig rapportering og dokumentasjon.
 5. Gi alle nyutdannede barnehagelærere rett til kvalifisert veiledning de to første årene i jobb.
 6. Arbeide for at barnehagelærerne får systematisk etter- og videreutdanning.
 7. Sikre at bemanningsnormen gjelder for hele åpningstiden.
 8. La barnehagen være en integrert og aktiv del av lokalsamfunnet gjennom å styrke samarbeidet med andre offentlige institusjoner og frivillige aktører.
 9. Bygge barnehager med tilgang til varierte utearealer som bidrar til fri lek, kultur- og naturopplevelser.
 1. Forby materialer med miljøgifter på lekeplasser og i leker, og bidra til trygge og miljøvennlige alternativer. 
 1. Innføre statlig finansierte daglige og fullverdige måltider basert på mer økologisk, lokalprodusert og sunn mat og gi støtte til egenproduksjon.
 2. Gi barn på asylmottak rett til plass i ordinær barnehage. (Likelydende punkt i kap. 60)
 3. Gi kommunene adgang til å stille samme krav til private og offentlige barnehager.
 4. Kreve dokumentasjon for at alle økonomiske tilskudd til private barnehager kommer barna til gode ved å lovfeste krav til bruk av slike tilskudd.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • 08.12.2020
  Viktig!
 • 08.12.2020
  Savner et punkt om tverrfaglige samarbeidsarenaer for barnehagene, det er så viktig og gull verdt! Eks "Stimulere til tverrfaglige møtearenaer mellom barnehager og hjelpeinnstanser i kommunen." Eks er det langt lettere for barnehager å hjelpe foreldre/familier til andre innstanser som barneverntjeneste, PPT eller psykisk helsetjeneste hvis barnehagen har møtearenaer og treffer disse samarbeidspartnerne jevnlig. Det er også langt mer mulighet for å fange opp og sette inn tiltak tidlig til barn som strever om barnehagen har jevnlige drøftingsarenaer med andre fagpersoner.
 • 25.01.2021
  Jeg er redd for at den siste setningen her står i motsetning til setningen før - om at naturen skal kunne brukes til lek og utforskning så langt det er mulig. Skal alle utearealene utformes slik at de er tilrettelagt for alle typer funksjonsevner er jeg redd vi ender opp med annet enn gummimatter. må være mulig med noe ulike tilpasning fra bhg til bhg, og at ikke absolutt hele utearealet må tilrettelegges.