Meny

56 – FRIVILLIGHET

Frivilligheten og sivilsamfunnet bringer folk sammen og bidrar til livskvalitet og kunnskap. Frivillige og ideelle organisasjoner er dessuten en viktig del av velferdstilbudet. Frivilligheten er aller best når den får drive på sine egne premisser, uten panisk jakt på prosjektstøtte. Derfor må det finnes romslige og forutsigbare støtteordninger der driftsstøtte og høy forutsigbarhet er normalen og prosjektstøtte unntaket. 

Større tillit til sivilsamfunnet betyr desentralisering av makt, fra staten til kommunene, og fra kommunene til bydeler, nærmiljøer og grender. De Grønne vil jobbe for at flere engasjerer seg frivillig, sikre gode arbeidsvilkår for de frivillige organisasjonene og samtidig sikre deres uavhengighet. Det offentlige må spille på alle ressurser i landet vårt, og samarbeid med frivilligheten kan bidra til innovasjon i offentlig sektor. 

De Grønne vil:

 1. Være pådriver for at det frivillige arbeidet og sivilsamfunnet har gode og forutsigbare vilkår. 
 2. Satse mer på frivillighet og samarbeid mellom det offentlige og sivilsamfunnet for å supplere og styrke kulturtilbud og omsorgs- og velferdstjenester. 
 3. Sikre økt langsiktighet i støtte til sivilsamfunnsorganisasjoner og redusere statlige føringer på hva pengene skal brukes til, samt reversere krav til høyere egenandel ved prosjektstøtte. 
 4. Gi frivillige organisasjoner full kompensasjon for merverdiavgift. 
 5. Øke skattefradraget for gaver til frivillige organisasjoner. 
 6. Forenkle lover, regler og rapporteringskrav som gjelder frivilligheten. 
 7. Legge til rette for frivillige og ideelle aktører i offentlige anbudsprosesser.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • 04.01.2021
  Setningen "Større tillit til sivilsamfunnet betyr desentralisering av makt, fra staten til kommunene, og fra kommunene til bydeler, nærmiljøer og grender" blander sammen frivillighet og oppgavefordeling. Avsnittet er bedre uten denne setningen.
 • 04.01.2021
  Fordelingsvirkningen er uheldig når fellesskapet betaler mer til formålene rike mennesker støtter enn andre formål.