Meny

64 – MEDIER OG OFFENTLIGHET

Et mangfold av frie, uavhengige medier og en opplyst offentlig debatt er avgjørende for et velfungerende demokrati. Mediebransjen er i endring som følge av ny teknologi og nye bruksmønstre. De Grønne vil jobbe for at de samme journalistiske rammevilkårene skal gjelde på tvers av plattformer og teknologiske distribusjonskanaler, og vil sikre vilkårene for uavhengige, redaktørstyrte, journalistiske medier i et digitalisert samfunn.

Offentligheten blir mer fragmentert. I digitale offentlige rom, hvor algoritmene regjerer, blir enkeltmennesker og miljøer i større grad isolert fra meningsmotstandere og andre perspektiver. Medier og plattformer uten ytringsansvar truer nå både ytringsfrihet og tilgang til sikker informasjon. Det gir spillerom for retorikk og argumentasjon som spiller på frykt, spekulasjon og motsetninger. For De Grønne ligger det et selvsagt ansvar hos hver enkelt, og hos oss som parti, for å skape en debatt som er opplysende, konstruktiv og inviterende.

De Grønne vil:

 1. Styrke mediestøtten, for å sikre et mangfold av frie medier lokalt, regionalt og nasjonalt.
 1. Fjerne merverdiavgift på redaktørstyrt journalistikk, uavhengig av plattform.
 1. Hindre at norske medier utarmes av internasjonale digitale aktører som Facebook og Google ved å utrede virkemidler for å sikre like konkurransevilkår og jobbe for at alle medie- og teknologiselskaper som tjener penger i Norge betaler skatt av fortjenesten i Norge.
 1. Stramme inn regelverket for utforming og presentasjon av markedsføring slik at reklame ikke skal kunne forveksles med redaksjonelt innhold.
 1. Støtte uavhengige, ideelle aktører i arbeidet mot spredning av bevisst villedende informasjon.
 1. Utrede å pålegge tilbydere av sosiale medier i Norge rutiner for bekjempelse av ulovlig hatprat og spredning av bevisst villedende innhold (inkludert «deepfakes«), og kreve at tilbydere av sosiale medier over en viss størrelse har brukerombud.
 2. Sikre at det finnes hovedredaksjoner for kommersielle radio- og fjernsynstilbud med allmennkringkastingsoppdrag utenfor Oslo.
 3. Pålegge alle fjernsynskanaler med konsesjon for å sende i Norge at alle sendinger skal være tekstet for hørselshemmede hele døgnet, også direktesendte sendinger, og opprette en støtteordning for universell utforming av medieinnhold. 
 1. At den viktige, statsfinansierte kulturarven i NRKs arkiver må være tilgjengelig for fellesskapet. 
 2. At både offentlige og kommersielle riksdekkende aktører med allmennkringkastingsoppdrag skal tilby journalistisk dekning fra lokalsamfunn i hele landet.
 3. Sikre et sterkt kildevern for redaktørstyrte medier med taushetsplikt om anonyme kilders identitet overfor alle myndigheter, samt vitne- og etterforskningsforbud i kildevernsaker.
 1. Styrke beskyttelsen av varslere slik at det blir enklere å avsløre skadelige forhold uten å bli straffet eller utsatt for andre negative sanksjoner. 
 2. Gi varslere som avslører alvorlige kritikkverdige forhold rett på økonomisk oppreisning for tapte inntekter og tort og svie.
 3. Gjøre Norge til en internasjonal trygg havn for gravende journalister, kilder og varslere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • 11.12.2020
  Så flott med flere punkter her om rettigheter for varslere, men hører det til under fanen "media"? Er det kun i media det varsles? Og skal media-området egentlig befatte seg med rettigheter, lovverk, erstatninger osv? Syntes punkt 12 og 13 om varsling hører hjemme under arbeidsliv/rettigheter områder. Her i media-området kan jo et punkt 11 og 14 sikre medias muligheter til å være en viktig aktør for å frembringe varslingsverdige forhold, sikre anonymitet osv. Media skal vel ikke drive med erstatningssaker? Dette syntes malplassert.