Meny

66 – DIGITALE RETTIGHETER

En opplyst og engasjert befolkning er blant de viktigste vilkårene for et levende, velfungerende demokrati. Retten til å oppsøke informasjon og kommunisere uten å bli urettmessig og ufrivillig overvåket av myndigheter eller bedrifter må derfor vernes. Samtidig må borgerne beskyttes mot identitetstyveri, overgrep, hatprat og andre alvorlige krenkelser.

Den teknologiske utviklingen gir nye muligheter for digital overvåkning og kontroll for å avdekke kriminalitet. Dette utfordrer personvernet. De Grønne ønsker ikke en samfunnsutvikling der grensene for inngrep i personvernet flyttes. For å styrke vernet mot ubegrunnet overvåkning, vil vi blant annet stanse praksisen med ulovlig lagring av opplysninger fra kommunikasjonskontroll, si nei til innføring av et digitalt grenseforsvar og evaluere om personvernet ivaretas godt nok i politiets arbeid for å bekjempe alvorlig kriminalitet.

De Grønne vil:
 

 1. Forsvare tilgangen til et fritt og åpent internett som en rettighet.
   
 2. Sikre nettbrukere både ytringsfrihet og personvern, nasjonalt og internasjonalt.
   
 3. Prioritere hensynet til personvern og borgerrettigheter i behandlingen av nye lover eller avtaler som berører digitale rettigheter.
 4. Styrke forbrukernes rettigheter i møte med brukerlisenser og brukeravtaler. 
   
 5. Sikre nettnøytralitet som en forutsetning for full ytringsfrihet.
   
 6. Gjennomgå og evaluere metodene politiet og e-tjenesten har til disposisjon for å forebygge og bekjempe terror og andre alvorlige trusler, for å avdekke om personvernet er tilstrekkelig ivaretatt i arbeidet med å verne rikets sikkerhet.
 7. Delt innstilling XII: 
  1. Flertallet: Gå mot tilrettelagt innhenting av grenseoverskridende elektronisk kommunikasjon, og kreve slutt på Sveriges overvåking av norsk internett-trafikk gjennom FRA-loven, samt all annen tilsvarende masseovervåkning utført av andre stater.  
  2. Mindretallet (Marion G. Tveter, Rasmus Hansson): Stille svært strenge personvernkrav til tilrettelagt innhenting av grenseoverskridende elektronisk kommunikasjon, og kreve at slik innhenting er målrettet, tidsbegrenset og basert på en reell trussel. 
 8. Ikke tillate søk etter slektninger i politiets DNA-register.
 9. Utrede forbud mot kopisperrer (DRM).
 10. Støtte utvikling av fri programvare, blant annet ved å gjenopprette Friprog-senteret og prioritere fri programvare i offentlige anskaffelser.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • 06.12.2020
  inkludert de fra EU.
 • 23.12.2020
  Det er vel strengt tatt litt seint å seie nei til digitalt grenseforsvar - det er jo vedtatt allereie?