Meny

71 – NORGE I NORD

Norge er en arktisk nasjon. Nordområdene er vårt viktigste strategiske område, både hva gjelder forsvar, sikkerhet og internasjonalt samarbeid. Utviklingen i nord vil være avgjørende for Norges økonomiske utsikter i framtida, med hav og kyst som ryggraden i en moderne fornybarøkonomi på naturens premisser. 

De Grønne vil satse på bærekraftig aktivitet og nærvær i nord og fremme stolthet, kunnskap og kompetanse om Norge innenfor polarsirkelen. Det er avgjørende med internasjonalt samarbeid om utviklingen i et Arktis som er hardt rammet av klimaendringer og naturødeleggelse. Klimaendringene i nord må møtes med kunnskap om lokale forhold. De Grønne vil fremme tiltak for å forberede lokalsamfunn i nord på klimaendringene. Primærnæringer som kystfiske, jordbruk, reindrift og utmarksnæringer er særlig utsatt. Vi vil sikre at disse næringene kan tilpasse seg klimaendringene gjennom tradisjonell kunnskap, innovasjon, utvikling og statlig økonomisk støtte.

De Grønne vil:

 1. Sikre tilstrekkelig støtte til klimatilpasning for bosettingene på Svalbard.
 2. Dele erfaringer og kunnskap om konsekvensene av klimaendringene i Arktis med resten av verden.
 3. Opprette og styrke utdanningsprogrammer og finansiere forskningsprosjekter om klimatilpasning og -løsninger i nordområdene ved universitetene i Nord-Norge, samt UNIS og forskningsmiljøene på Svalbard.
 4. Videreutvikle næringsliv og forskning knyttet til romteknologi i de nordlige fylkene og på Svalbard.
 5. At Norge tar initiativ til en Arktisk miljøtraktat, forankret i Arktisk Råd, med ambisjonsnivå for vern og beskyttelse basert på IPCC og IPBES’ anbefalinger.
 6. Arbeide for et globalt oljemoratorium i Arktis. 
 7. Holde i hevd vennskapet mellom folkene i nordområdene som en kontinuerlig og stabiliserende faktor. 
 1. Styrke samarbeidet med den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) for å sikre maritim sikkerhet og hindre forurensing fra skip og shippingvirksomhet i nordlige havområder.
 1. Stå fast ved svalbardtraktaten og avvise alle krav om særrettigheter på Svalbard, særlig krav som svekker svalbardmiljøloven.
 2. Videreføre det arktiske miljø- og klimaarbeidet og videreutvikle Barentssamarbeidet med vekt på folk-til-folk-samarbeid ogsamarbeid om kultur, urfolk, helse, miljø og bærekraftig samfunnsutvikling.
 3. Arbeide for en nordisk nordområdepolitikk der klima og miljø er blant satsingsområdene, og ta initiativ til en felles satsing på grensekryssende infrastruktur for utslippsfri samferdsel, inkludert kollektivtransport.
 4. Prioritere det gode samarbeidet med Russland om atomavfallssikkerhet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • 27.01.2021
  hvorfir er dette grønn politikk?