Meny

31 – FISKERI

Havene, fjordene og vassdragene i Norge rommer rike økosystemer og unike naturressurser. De har vært kilde til mat, arbeidsplasser, aktiviteter og bosetting over hele landet i tusenvis av år. De Grønnes mål i fiskeripolitikken er å gi framtidige generasjoner den samme muligheten til å høste av disse naturverdiene. Da må økosystemperspektivet og føre-var-prinsippet legges til grunn for forvaltningen. Slik kan vi sikre mat og arbeidsplasser som hele samfunnet har glede av.

De Grønne vil at kystfiskeflåten skal være ryggsøylen i fiskerinæringen, med havfiskeflåten som supplement for å høste av flere ressurser. Fiskeressursene langs kysten bør forvaltes og videreforedles lokalt. Slik legger vi grunnlaget for en sterk fiskerinæring som sikrer sysselsetting og bosetting langs kysten. Økt fokus på kvalitet, bærekraft og markedsføring vil gjøre norsk sjømat til et enda mer etterspurt produkt.

De Grønne vil:

 1. Grunnlovsfeste at råderetten over fiskebestandene og ressursene i havet tilhører folket.
 2. Beholde deltakerloven, havressursloven og fiskesalgslagsloven, med strenge grenser for antall kvoter et rederi kan eie.
 3. Sikre rekruttering og sysselsetting ved utdeling av kvoter, særlig rekruttering av unge. 
 4. Overføre kvoter fra havfiskeflåten til kystfiskeflåten hvis leveringsforpliktelsene ikke oppfylles.
 5. Fortsette å holde åpne grupper i fiskeriene som er åpne i dag.
 6. Si nei til både evigvarende kvoter og til at kvoter skal kunne kjøpes og selges på det åpne markedet. Kvoter som ikke lenger er i bruk skal gå tilbake til staten.
 7. Styrke lokale fiskemottak og bringe den lokale kystfiskeren tilbake, og om nødvendig kjøpe tilbake fiskekvotene bit for bit. 
 8. Øke sysselsettingen og verdiskapingen i distriktene og sikre mer bærekraftig bruk av ressursene ved å redusere merverdiavgiften for lokalt foredlet sjømat.
 9. Stille krav om at norsk fisk skal ilandføres og prosesseres i Norge for å kunne markedsføres som norsk. 
 10. Styrke fiskerioppsynets lokale tilstedeværelse langs hele kysten og trappe opp arbeidet med å forebygge ulovlig fiskerivirksomhet.
 11. Skjerpe regelverk og kontroll for innrapportering av svamper og koraller som bifangst.
 12. Forby bunntråling.
 13. Verne viktige fiskefelt mot oppdrettsvirksomhet.
 14. Ikke tillate fiske av plankton (f.eks. raudåte) og saktevoksende arter på store dyp, havbaserte oppdrettsanlegg eller andre nye marine næringer før vi har et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. (likelydende punkt i kap. 3)
 15. Gjøre kystflåten utslippsfri ved å etablere en tilskuddsordning for elektrifisering av fiskeflåten.
 16. Redusere spøkelsesfiske og ønsket bifangst ved å lovfeste krav om sporbart eierskap for alt fiskeredskap og aktiv merking som gjør det mulig å finne tapt redskap, og støtte utvikling av selektive og selvoppløsende redskaper.
 17. Følge opp forslagene fra Kystfiskeutvalget om egen lov og forvaltning for kystfisket i Finnmark.
 18. Arbeide internasjonalt mot overbeskatning av fisk og andre marine arter og for en økosystembasert havforvaltning.
 1. Endre Trålstigen i kystflåtens favør slik at mer fersk fisk kommer til kai og gir økt verdiskapning langs kysten. 
 1. Etablere kommunale kvotebanker eller distriktskvoter. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • 04.12.2020
  Når det gjelder fisker så mener jeg at det bør sies at kvotebytte mellom Norge og EU f.eks. ikke er akseptabelt. Slikt kvotebytte kan f.eks. resultere i at tusenvis av tonn torsk kan fiskes av EU i Nord-Norge, mens Norge kan få kvoter tilbake f.eks. på vestkysten av Irland . Problemet bli da at de som må avgi kvoter ikke har tilgang til alternative kvoter. Dette kalles blant fiskere for "kvoteran" og ikke "kvotebytte".
 • 14.12.2020
  Sikre rekruttering, og sikre at norske fiskebåter er bemannet med nordmenn. I denne forbindelsen er det paramont å stille spørsmål om dagens elektroniskee utstyr i havfiskeflåten er nødvendig, det gjør fartøyet dyrere og slik krever mer fisk, som da må kvotereguleres. Også få lov mot å sende fangsten til Kina for pakking og retur
 • 04.01.2021
  Fiskere får kjempe bra priser på verdens best betalende markede. Skal fesken selges til afrika, så blir prisene betydelig mindre. Alt har fordeler og ulemper, men å bytte et fornybar ressurs er veldig smart.
 • 04.01.2021
  Alt skal ikke være gratis. Manskapene er vel ansatte av redern. Altid i meneskehistorie var havet et internasjonalt arbeidsmiljø. Neoprotektionismus er ikke bra for noen. Spare på sporing, men gir unødvendig mye lønn er en spesiell logikk.
 • 04.01.2021
  Ola Nordman kan eie fisken på papiret, men kan han fiske selv?
 • 04.01.2021
  Havfiskeflåten trenger vel vekst også. Da må de får andere muligheter til å ekspandere.
 • 04.01.2021
  Ingenting er evigvarendes. Dette bør alle forstår.
 • 04.01.2021
  Lokale fiskemottak er ikke bedre, enn nasjonale. Lokale fiskemottak har bare mere makt i lokalpolitikken.
 • 04.01.2021
  overalt? hvorfor det?
 • 04.01.2021
  kysttorsken må fredes.
 • 04.01.2021
  Sintef sier, at med dagens batteripriser, det la seg redusere 10% CO2. Batteriprisene i de siste 10 år går mot det vi har i dag, dvs batterier blir ikke mye billigere. Snart i mot kansje, batterier blir dyrere, hvis alle skal ha elferger. Elektrifisering er feil veg. Enova støtter batterikjøp med 1800,- per 1kwH allerede. dette blir veldig dyrt og har nesten ingen effekt (10% kutt max).
 • 04.01.2021
  Bare KI er smart nok til å gjøre forskjell.
 • 04.01.2021
  Mye er gjort, hvis fishing for litter blir krav i alle havner. Hvis det ikke finns søppelsystemer, som effektivt bidrar til at søppeln ble resirkulert, så bør ingen undre seg, at alt blir kastet. Husk: 30% av søppeln i havet er fiskerirelatert.
 • 04.01.2021
  tragedy of the commons
 • 21.01.2021
  Fisk er dyr mat. Minst det dobbelte av koteletter og pølser. Må ikke brukes til for o.l. Noen forslag til mer fisk i kostholdet. ?