Meny

39 – SENIORPOLITIKK

Dagens eldre lever lengre og er friskere enn før. Stadig større andel av befolkningen er over pensjonsalder. Denne økningen av eldre innbyggere vil kreve mye av velferdsstaten. Samtidig representerer den nye typen pensjonister i stor grad en seniorkraft som må tas i bruk for å bidra til et velfungerende samfunn for alle generasjoner.

De Grønne vil:

 1. Gå i dialog med partene i arbeidslivet om vilkår for en mer fleksibel pensjonsalder som innebærer at flere gis mulighet til å jobbe lenger enn dagens grense for ordinært stillingsvern.
 1. I samarbeid med partene i arbeidslivet vurdere å sikre retten til redusert arbeidstid for alle personer over 62 år.
 1. Legge til rette for og støtte etablering av seniorkollektiver med stor grad av fellesområder og delepolicy. 
 1. Tilrettelegge for mangfoldige boformer for gjensidig hjelp og glede, for eksempel mellom barnefamilier og eldre, og teste ut ordninger der studenter får bo gratis i tilknytning til sykehjem dersom de bidrar som supplement i arbeidet med å skape trivsel for de eldre. 
 1. Legge til rette for etablering av flere frivilligsentraler og andre former for møteplasser mellom generasjoner, som nærlokalisering av barnehage, skoler og institusjoner for eldre.
 1. Videreutvikle og ta i bruk velferdsteknologi som gir tryggere hverdag for eldre.
 1. Legge til rette for individuelle omsorgstilbud der brukerne i større grad kan påvirke sin egen hverdag.
 1. Sikre aktiv bruk av eldreråd lokalt og nasjonalt.
 2. Støtte en gjennomgang av pensjonistenes økonomiske kår i lys av de siste årenes utvikling mot økende ulikhet og svakere lønnsutvikling for store grupper. Endringer i pensjonspolitikken må skje i samarbeid med partene i arbeidslivet og bli grundig utredet i et generasjonsperspektiv for å redusere ulikhet og sikre økonomisk bærekraft.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • 06.01.2021
  Ja, og generasjonsperspektiv innebærer å erkjenne at vi eldre nå er en rik, privilegert samfunnsgruppe. Det er samfunnsgruppen unge 20-35 som nå trenger vår støtte! Det finnes fremdeles fattige eldre, og de må støttes i egenskap av å være fattige, IKKE fordi de er eldre. SV og FrPs budsjettkupp til fordel for de eldre høsten 2020, var et svik mot de unge! Hilsen En bestefar
 • 10.01.2021
  Det bør utvikles en metode hvor eldres bistandsbehov kartlegges på en systematisk måte ( behovsanalyse). Det gir forutsigbarhet både for den enkelte og for bistandsapparatet. ( metoden finnes!)