|

Digitale rettigheter

1 Leave a comment on paragraph 1 4 En opplyst og engasjert befolkning er blant de viktigste vilkårene for et levende, velfungerende demokrati. Retten til å oppsøke informasjon og kommunisere uten å bli overvåket av myndigheter eller bedrifter må derfor vernes. Samtidig må tryggheten fra identitetstyveri, samt seksuelle og andre alvorlige krenkelser sikres. De Grønne vil behandle digitale rettigheter på linje med øvrige borgerrettigheter.

2 Leave a comment on paragraph 2 2 Internett gir flere tilgang på mer kunnskap og kultur, og gjør det lettere for opphavspersoner å nå ut til fans og potensielle kunder. Opphavsretten er truet av den nye, digitale offentligheten. For De Grønne må inntektsgrunnlaget til kunstnere forsvares samtidig som vi erkjenner den digitale utviklingen. 

3 Leave a comment on paragraph 3 0 De Grønne vil:

4 Leave a comment on paragraph 4 0 • Være pådriver for samfunnsengasjement og demokratiutøvelse gjennom internett og bidra til en åpen og saklig debatt på sosiale medier. 

5 Leave a comment on paragraph 5 1 • Forsvare tilgangen til et fritt og åpent internett som en rettighet for alle. 

6 Leave a comment on paragraph 6 0 • Sikre nettbrukere både ytringsfrihet og personvern, nasjonalt og internasjonalt. 

7 Leave a comment on paragraph 7 0 • Prioritere hensynet til personvern og borgerrettigheter i behandlingen av nye lover eller avtaler som berører digitale rettigheter. 

8 Leave a comment on paragraph 8 0 • Slå fast retten til å være anonym i den digitale verden. 

9 Leave a comment on paragraph 9 0 • Lovfeste nettnøytralitet som et nødvendig prinsipp for ytringsfriheten. 

10 Leave a comment on paragraph 10 0 • Gjøre det klart at politiet ikke har anledning til å beslaglegge domener uten domstolskontroll. 

11 Leave a comment on paragraph 11 0 • Utrede regelverk for å hindre private selskaper i å blokkere økonomiske transaksjoner uten rettslig kjennelse eller FN-mandat. 

12 Leave a comment on paragraph 12 0 • Utrede hvordan vi kan sikre inntekter til rettighetshavere i kulturlivet i en digitalisert bransje der ikke-kommersiell fildeling blir avkriminalisert. 

13 Leave a comment on paragraph 13 0 • Styrke og bevare forbrukernes rettigheter i møte med brukerlisenser og brukeravtaler. 

14 Leave a comment on paragraph 14 5 • Forby kopisperrer og sperring av funksjonaliteter på brukernes egen maskinvare. 

15 Leave a comment on paragraph 15 0 • Kreve slutt på Sveriges overvåking av norsk internett-trafikk gjennom FRA-loven, samt all annen tilsvarende masseovervåkning utført av andre stater. 

16 Leave a comment on paragraph 16 5 • Støtte utvikling av fri programvare.

17 Leave a comment on paragraph 17 0 Les mer om De Grønnes tiltak for et blomstrende kulturliv og godt personvern i kapitlene “Kultur” og “Personvern og rettssikkerhet”.

Side 18

Source: https://databank.mdg.no/program/digitale-rettigheter/