|

FRIHET OG MANGFOLD

1 Leave a comment on paragraph 1 0 De Grønne omfavner frihet, ansvar, mangfold og likestilling som viktige verdier i seg selv, samtidig som de er forutsetninger for å skape inkluderende fellesskap med respekt for andre mennesker og livsgrunnlaget vårt. 

2 Leave a comment on paragraph 2 0 Selv om vi på mange måter har større personlig frihet enn noen gang, er enkeltmenneskenes frihet fremdeles under press på flere områder. Diskriminering, kjøpepress, prestasjonsjag og urealistiske skjønnhetsidealer er blant det som utfordrer friheten til å være oss selv. Istedenfor å skape et samfunn med høyere materielt forbruk, mener vi livskvaliteten vil styrkes, dersom vi får mer tid til å være sammen med familie og venner, til å drive med hobbyer og til å delta i frivillig arbeid. At hver av oss omgås og kjenner mennesker og miljøer med ulikt familieliv, politisk ståsted, livssyn, ulike livsvalg, ulik alder og ulike erfaringer, er en styrke både for den enkelte og for samfunnet

3 Leave a comment on paragraph 3 0 I en tid preget av en mer fragmentert offentlighet og økende migrasjon er det viktig å holde fast på et positivt syn på menneskelig mangfold. De Grønne vil gå i rette med krefter som ønsker å utfordre og bryte ned fellesskap og tillit, og ser på det som grunnleggende politiske oppgaver å forsvare enkeltmenneskets rett til å leve som de vil, å skape inkluderende fellesskap og å ta vare på vårt felles livsgrunnlag.

Side 62

Source: https://databank.mdg.no/program/frihet-og-mangfold/