Meny

INNLEDNING

Friheten, tryggheten og samholdet i samfunnet trues av miljøødeleggelser, kortsiktig populisme og økende forskjeller. Motgiften er grønn politikk – og grønne politikere, som forstår at en bedre verden er mulig. Målet er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Det krever at vi våger å tenke nytt, tar fagkunnskap på alvor, samarbeider på tvers av grenser og fører en politikk for både mennesker og miljø.  

Solidaritet er kjernen i Miljøpartiet De Grønnes politikk. Vi vil utvide solidariteten til å omfatte alle mennesker, dyr, natur og framtidige generasjoner. Den internasjonale, grønne bevegelsen er bygget på respekt for liv, mangfold, demokrati, likestilling, frihet og ansvar. De Grønne lager politikk basert på erkjennelsen av at alle er avhengige av naturen. Vi vil mobilisere menneskehetens viljestyrke, skaperkraft og optimisme for å ta vare på livsgrunnlaget på jorda, og fremme samhørighet med alt levende på den lille planeten vår – nå, og i årtusenene som kommer. 

Vi kan gjøre det lett å ta miljøvennlige valg i hverdagen. Vi kan stanse forurensning og skape en framtid med trygge jobber, der vi tar vare på naturen og barna. Vi kan utjevne forskjeller, utrydde fattigdom og løfte de mest sårbare. Vi kan produsere mer sunn og bærekraftig mat i Norge, samtidig som vi tar bedre vare på dyra. Vi kan redusere forbruket til et nivå som naturen tåler. Vi kan stresse ned, og få mer tid til familie og venner, kultur, friluftsliv og frivillighet, fordi vi kan jobbe litt mindre. Vi kan bidra til at verden når FNs bærekraftsmål, slik at alle kan leve gode liv innenfor naturens tålegrenser.

I dette programmet finner du politikken som skal ta samfunnet i retning av denne visjonen. Vi kan ikke love at omstillingen blir bare lett, men Miljøpartiet De Grønne lover å samarbeide med alle som ønsker å ta Norge inn i den grønne framtida på en inkluderende, rettferdig og bærekraftig måte. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • 01.12.2020
  Men hva menes her med "kortsiktig populisme"? Hva eller hvem sikter man til? Er det hensiktsmessig å referere til det sånn i forbifarten? Noen ville kunne argumentere for at all politikk nå er kortsiktig populisme, fordi alle politikere er avhengige av gjenvalg etter fire år og å bli målt på raske resultater, ikke langsiktig politikk. Uten folkets støtte, ei heller noen politkk. Populisme er dermed på sett og vis nødvendig, og også en iboende del av demokratiet - politikere skal representere folkets vilje. Nå tror jeg at dere sikter til noe annet når dere skriver "kortsiktig populisme", og at dere mener at vi i MDG står for en mer langsiktig politikk. Men kan også referansen til "kortsiktig populisme" skape flere spørsmål enn svar? Og kan vi skape en utgruppe som vi ikke ønsker å definere ut av det fellesskapet vi vil skape?
 • 14.12.2020
  Hvorfor bruke "kan" og ikke "vil"? De fleste er vel enige om at vi "kan" gjøre noe med dette, men noen må "ville" gjøre det - altså MDG.
 • 07.01.2021
  Jeg er enig med Marianne i at "kortsiktig populisme" blir hengende litt i luften her.... det refereres til noe mellom linjene uten at vi eksplisitt sier hva vi ønsker. For meg fremstår formuleringen som vag og muligens litt tendensiøs
 • 18.01.2021
  Jeg ville sagt"kunnskapsløs populisme"