|

Lufttransport

1 Leave a comment on paragraph 1 1 Flytrafikken vokser raskt og bidrar til store CO2-utslipp. De Grønne vil bygge ut jernbanen og på den måten redusere behovet for flyreiser. Samtidig vil vi jobbe aktivt for å redusere utslippene fra flytrafikken. De Grønne mener flytrafikkens kostnader må dekkes gjennom billettprisene, ikke subsidieres ved sprit- og tobakksalg gjennom taxfree-ordningen.

2 Leave a comment on paragraph 2 0 De Grønne vil:

3 Leave a comment on paragraph 3 0 • Redusere trafikken på norske flyplasser med 30 prosent innen 2030. 

4 Leave a comment on paragraph 4 0 • Øke miljøavgiften på forurensende flyreiser, differensiert ut fra tilgangen til alternative reisemåter, og stimulere til utvikling av utslippsfrie løsninger.

5 Leave a comment on paragraph 5 0 • Gå mot kapasitetsutvidelse på norske flyplasser. 

6 Leave a comment on paragraph 6 0 • Avvikle ordningen med taxfreesalg på flyplasser. 

7 Leave a comment on paragraph 7 0 • Stimulere til bruk av fornybart drivstoff i flytrafikken. 

8 Leave a comment on paragraph 8 0 • Redusere karbonutslipp ved å stille krav om mer effektive ned- og oppstigningsprosedyrer. 

9 Leave a comment on paragraph 9 1 • Starte en mulighetsstudie av utslippsfri lufttransport, spesielt med henblikk på regioner hvor annen transport ikke er tilgjengelig i dag. 

10 Leave a comment on paragraph 10 0 • Arbeide for at all flytrafikk inkluderes i nasjonale og internasjonale klimaregnskap.

11 Leave a comment on paragraph 11 0 Les mer om tiltak for å redusere klimagassutslipp fra lufttransporten i kapittelet “Klimaet på jorden”

Side 44

Source: https://databank.mdg.no/program/lufttransport/