Meny

11 – KOLLEKTIVTRANSPORT

Når vi reiser sammen sparer vi både plass, energi og ressurser. Kollektivtransport reduserer behovet for naturinngrep og demper belastningen bilisme legger på miljø og lokalsamfunn. De Grønne vil gjøre kollektivreisen til ryggraden i Norges persontransportsystem, særlig i byområder. Så mange som mulig skal slippe å være avhengige av privatbilen.

Vi vil gjøre kollektivreisen til det naturlige førstevalget for flest mulig. Det krever utbygging av kollektivtilbudet, billige billetter, komfort, samordning av brukervennlige billettsystemer og god korrespondanse mellom ruter. Det er også avgjørende at kollektivtilbudet ikke utkonkurreres av nye veiprosjekter og privatbilisme. Samferdselsmidler må prioriteres til kollektivtrafikken på bekostning av bilen.   

De Grønne vil:

 1. Fjerne merverdiavgiften på kollektivreiser.
 2. Utrede innføring av gratis kollektivreiser innad i eget fylke for ungdom under 26 år.
 1. Styrke Entur som en brukervennlig fellesløsning for alle kollektivbilletter og jobbe for bedre korrespondanse mellom ulike kollektivoperatører i hele landet.
 2. Innføre en belønningsordning for fylkeskommuner som etablerer nye tilbud innen utslippsfri kollektivtransport. 
 1. Gjennomføre mer fleksibel kjernetid og bruk av hjemmekontor i offentlige virksomheter, særlig i byområder, for å utnytte kapasiteten i kollektivnettet bedre og redusere transportbehov.
 2. Sikre finansiering til ekspressbussruter der det ikke er togtilbud.
 3. At staten skal stå for minst 80 prosent av finansieringen av store kollektivinvesteringer i byene. 
 1. Premiere kommuner og regioner som reduserer biltrafikken med økte drifts- og investeringsmidler til kollektivtransport.
 2. At all ny kollektivtransport som blir kjøpt inn skal oppfylle krav til universell utforming. Kollektivtransport skal være et likeverdig tilbud for ethvert menneske, uavhengig av funksjonsgrad. (likelydende punkt i kap. 58)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • 02.12.2020
  Burde ikke MDG tørre å si at man arbeider for at lokal kollektivtransport på litt sikt skal være gratis, f.eks ved å si at man i perioden skal utrede dette spørsmålet ?
 • 03.12.2020
  Merverdiavgift er også en del av samfunnsansvaret og kan kanaliseres til billige familiereiser med store rabatter.
 • 10.01.2021
  Dette burde ikke gå på bekostning av billigere kollektivt for alle. Og hva menes med ungdom uynder 26, skal barn fortsatt betale? det vil være direkte usolidarisk overfor barnefamilier med presset økonomi som kanskje ikke har råd til å sende barna på fritidsaktiviteter dersom 25-åringer i full jobb reiser gratis med all kollektivtransport.
 • 14.01.2021
  Burde det stått noe om hvorfor staten skal stå for 80% finansiering? Eller blir det for omfattende.