Meny

16 – LUFTFART

Flytrafikken har bidratt til store CO2-utslipp. De Grønne vil gjøre flytrafikken utslippsfri raskest mulig. Dersom veksten i flytrafikken igjen øker til samme nivå som før koronapandemien, vil det likevel være nødvendig å redusere flytrafikken betydelig for å redusere utslippene raskt nok. Det kan gjøres ved å gjøre tog til et konkurransedyktig alternativ der det er mulig, samt vri etterspørselen i miljøvennlig retning ved hjelp av avgifter, kvoteordninger eller reguleringer.

I deler av landet med store reiseavstander er fly fortsatt et viktig transportmiddel. Satsing på elfly vil være avgjørende for å sikre transportmulighetene i distrikts-Norge. Vi kan likevel ikke vente på en umoden teknologi før vi kutter utslippene. I påvente av en elektrifisert flyflåte, vil De Grønne jobbe aktivt for å redusere utslippene fra all flytrafikk.

Flytrafikk blir i dag subsidiert ved sprit- og tobakksalg gjennom taxfree-ordningen. De Grønne mener de reelle kostnadene for flytrafikken må synliggjøres og dekkes gjennom billettprisene, og vil avvikle taxfree-ordningen på flyplasser. 

De Grønne vil:

 1. Øke klimaavgiften på forurensende flyreiser, differensiert ut fra reiseavstand og tilgangen til alternative reisemåter.
 1. Etablere prosjekt for utvikling av utslippsfri flytransport på kortbanenettet i Nord-Norge og på Vestlandet med mål om rask elektrifisering av alle ruter.
 1. Etablere servicesentre for elfly og videreutvikle utdanningstilbudet for elflypiloter og -teknikere ved utdanningsinstitusjoner i Nord-Norge.
 2. Si nei til kapasitetsøkende nye rullebaner på norske flyplasser. 
 1. Endre mandatet til Avinor ved å stille tydeligere klimakrav, fjerne målet om vekst i trafikken og sette mål om betydelig trafikkreduksjon.
 2. Utrede et system med omsettelige personlige kvoter for flyreiser, med mål om en mer rettferdig reduksjon i flytrafikken som tar hensyn til geografiske og sosioøkonomiske forskjeller.
 1. Avvikle ordningen med taxfree-handel på flyplasser, og redusere taxfree-kvotene til et minimum.
 2. Forby reklame for forurensende flyreiser.
 3. Jobbe internasjonalt for å avgiftsbelegge flydrivstoff til bruk i utenlandsreiser.
 4. Jobbe for et forbud mot private jetfly som ikke er utslippsfrie.
 1. Arbeide for at all internasjonal flytrafikk inkluderes i internasjonale klimaavtaler. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • 30.11.2020
  Hei MDG må utrede bruk av syntetisk drivstoff (e-fuel) som drivstoff for luftfart. Det lages av CO2 fra luften og grønt eller blått hydrogen og blir et utslippsfritt drivstoff. En første fabrikk skal bygges nå på Herøya.
 • 03.12.2020
  Det bør innføres en minstepris på 100-300 EUR fra norske flyplasser. Dette vil medføre færre avganger. 100 EUR fra steder uten jernbane. 200 EUR fra Oslo-Bodø-Trondheim-Bergen-Stavanger -Kr.sand-Sandefjord. 300 EUR til utlandet.
 • 06.03.2021
  Elfly-piloter? Kva er det? Helsing pilot..
 • 06.03.2021
  Uklokt. Dette legger press på kortbanenettet. Viktig å forstå by-land debatten i politikken, og ikkje miste stemmer i distriktene.