|

Personvern i programprosessen

1 Leave a comment on paragraph 1 0 Miljøpartiet De Grønne er opptatt av ditt personvern og av å behandle personopplysninger lovmessig. Her finner du mer informasjon om programkomiteens behandling av ulike personopplysninger:

Innspill:

3 Leave a comment on paragraph 3 0 Når du gir innspill til programkomiteen (enten via e-post, nettsidene våre, i møter eller samtaler) vil programkomiteens medlemmer og enkelte ansatte på partikontoret kunne samle inn og lagre navn, kontaktinformasjon og eventuelle andre opplysninger du velger å kommentere. Informasjonen kan bli brukt for å kontakte deg i sammenheng med dine kommentarer.

4 Leave a comment on paragraph 4 0 Alle opplysninger som kan brukes til å identifisere avsender vil bli slettet eller anonymisert etter at nytt arbeidsprogram har blitt vedtatt på landsmøte 2021. Hvis du ønsker innsyn i hvilken informasjon vi har lagret om deg, eller ønsker å trekke tilbake en kommentar, kan du sende en henvendelse til program@mdg.no.

Møter:

6 Leave a comment on paragraph 6 0 Når du eller din organisasjon avtaler et møte med programkomiteens medlemmer om De Grønnes politikk i programprosessen må du regne med at ditt navn, tid og sted for møtet og innholdet i det du velger å si kan referatføres, lagres og videreformidles til programkomiteens medlemmer, eventuelt andre sentrale organer i partiet og enkelte ansatte på partikontoret.

7 Leave a comment on paragraph 7 0 Alle opplysninger som kan brukes til å identifisere avsender vil bli slettet eller anonymisert etter at nytt arbeidsprogram har blitt vedtatt på landsmøte 2021. Hvis du ønsker innsyn i hvilken informasjon vi har lagret om deg kan du sende en henvendelse til program@mdg.no.

Side 1

Source: https://databank.mdg.no/program/personvern/